Magnetsulor S, 400 gauss-FÖR ÖKAD BLODCIRKULATION

Magnetsulor för bättre balans, vid värk i muskler och stela leder

  • Artnr: m1141
  • Enhet: par

Beskrivning av artikel

Magnetsulor

Magnetsulor för bättre balans, vid värk i muskler och stela leder, 1 mm, storlek 40-45, 400 gauss.
Magnetsulornas magnetfältet ökar blodcirkulationen, stimulerar fötternas nervändor, ger mer energi. Våra magnetsulor har ett heltäckande magnetfält och passar alla skor. 

SKRIV GÄRNA DIN STORLEK I MEDDELANDERUTAN VID BESTÄLLNING.

Alla celler i kroppen är elektriskt laddade från Jordens naturliga magnetism. 
En frisk cell har en negativ laddning. Miljön utanför cellen är positivt laddad. Magneter påverkar människans elektriska fält och får cellerna att arbeta med större kapacitet. Genom magnetbehandling ökar blodcirkulationen och därigenom syre- och näringsdistributionen, bl.a. med hjälp av det järn vi har i blodet.
 

I en dubbelblindstudie vid tre japanska sjukhus undersöktes 431 personers sovvanor. Av dessa sov 56 personer på icke-magnetiska madrasser, medan de övriga hade madrasser med 104 st. magneter på 750-950 Gauss. Efter sex månaders användning rapporterades försökspersonerna med magnetmadrasser en sömnförbättring på 76-95 %. Över 50 % rapporterade en förbättring inom tre dagar, och efter fem dagar hade siffran ökat till 70 %. Man fann inga onormala effekter på matsmältning, cirkulation eller neuroperceptiva system efter sex månaders användning.  Kaoseikai Suzuki, Sanikukai och Tokyo Communications Hospitals: Shimodair, 1990
 

En av de senaste studierna om magnetterapiprodukter är från maj 2003 och avsåg magnetsulor. 
Denna dubbelblindstudie pågick i 4 månader och bekräftade att det magnetiska fältet från sulorna gav en klar förbättring när det gäller patienternas problem med bl.a. utstrålningar till fötterna, domningar, stumhet och värk. 

Magnetsulor
Kan ha en positiv effekt på hela kroppen. 
Samma styrka som Nikkens magnetsulor.