VATTENRENARE FÖR MONTERING PÅ BEFINTLIG KRAN

RENAR VATTEN UPP TLL 98% FRÅN BAKTERIER, RADON, FILTER RÄCKER TILL 4000 L

  • Artnr: vafilter
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

VATTENRENING

VATTENRENARE MONTERAS DIREKT PÅ BEFINTLIG KRAN
Du behöver inte filtrera allt vatten bara det du dricker eller använder i matlagning.

Montering , rengöring se http://www.bravara.info/images/filterkassett.jpg

Bra vatten är människans viktigaste livsmedel!
Vattnets kvalitet är helt avgörande för vår hälsa. Du är vad du dricker!
Vattnet försörjer alla former av liv. Våra kroppar består av ca 70 % vatten.

Höga halter bly i dricksvattnet ökar risken för hjärnskador.
Risken är högre för barn och gravida. I en tidigare undersökning gjord av tidningen Energi & miljö framkom att endast 57 procent av de testade kranarna skulle klara det nya kravet.
Ett handfast tips från Bertil Jönsson, sanitetsexpert på Boverket, är att spola vattnet i några sekunder innan man förser sig av det. Det borde minska risken för att få i sig metallen.
”Det är bara cirka 2,5 deciliter vatten i själva kranen som är aktuellt  när det gäller bly från kranen.

Vattenfilter tar bort upp till 98 procent av bekämpningsmedel
Dåliga eller förorenade vattentäkter blir ett allt större problem i Sverige, vilket i dag är fallet hos många kommunanläggningar, som tyvärr ligger på eller strax under godkända nivåer.

Allt fler kommuner får stänga av delar av sina vattenbrunnar på grund av föroreningar från kemikalier och brandsläckningsskum som orsaker bestående föroreningar i upp till 30 år trots förebyggande åtgärder. För barn har värden som överstiger 10 gånger det tillåtna nyligen uppmäts i ett flertal kommuner i Sverige.

Visste du att:

  • Människan består av ca. 70 % vatten
  • Det är vatten som för näring till kroppens alla celler
  • Det är vatten som transporterar de avfallsprodukter som bildas i samband med ämnesomsättningen. 

Vattenrening med vattenfiltret är utvecklat genom rymdteknologi. 
Reningsgrad i procent.
99% av Tungmetaller, radioaktivitet t.ex. Radon.
98%
av bekämpningsmedel.
99,9%
mikroorganismer, E-koli bakterier.
100%
Lösa partiklar, rost, lera.
95%
Kalkavlagringar, grumlighet, lukt.